De utmaningar som identifierades inför det här uppdraget var dels trafikproblemet. En stor dominans av tung genomfartstrafik, som delar upp centrum med trafikskyltar, övergångar och hänsyn till annat än människorna som vistas i miljön. Dels "hålet" efter de äldre träbyggnaderna som tidigare var en påtaglig och småskalig del av identiteten i örnsköldsvik. De behövde ge plats åt dels trafiken, men också mer effektiva handelsytor i första hand. Dels fanns kanske också en föreställning om "modernitet". Träbyggnaderna behövde underhåll och ansågs helt enkelt ligga ivägen. Resultatet blev ett antal väldigt byggnadsmässigt, arkitektoniskt neutrala hus, utan direkt karaktär. Ofta byggda med en total avsaknad av hantverkskänsla, materialuppskattning eller detaljer. Alltså alla värden som ligger "emellan" de rent ekonomiska eller funktionella. Det som skapar motvikt till handel, självklarheter och plikter.

Därför ville ett konglomerat av personer i örnsköldsvik ha hjälp med lite fria idéer som skulle kunna ge några perspektiv på möjligheter och åtgärder. Helt utan ambitionen att för den skull anvisa några arkitektoniska anvisningar. Utan bara peka på kreativa möjligheter och uppslag för att motverka de uppenbara problemen.

ovik to north

Överdäckning och nedgrävning av genomfartstrafiken ger förstås möjligheter att knyta samman centrum på ett mer påtagligt sätt. Genom att fylla utrymmet med stora byggnader och många kvadratmeter handelsytor och bostäder försvinner dock andra värden.

 

ovik mall

Att kombinera storvolym med småskalighet låter ju inte som en självklart enkel möjlighet. Den stora volymen ger ju effektiv hantering, medan den relativa småskaligheten oftast ger en trivsam atmosfär. Och det är förstås också viktigt med materialvalet.

 

ovik to north 2

Lågintensiv trafik, cykelvänlighet och inte minst träffpunkter som ligger utanför det rent kommersiella uppdraget ett centrum erbjuder, ger kontrastverkan mot de perifera och storskaliga köpcentrum som numera alltid hotar att konkurrera med stadskärnan.

 

ovik to south

Stora monolitiska block av fyrkantiga byggnader tätt sammanpressade i ett linjärt rutmönster är ofta ett effektivt sätt att skapa kvadratmeter av förtjänstbar hyresintäkt. Motsatsen är oftast effektivt om man vill uppnå småstadens trivsel. .


ovik mallfront

Detaljer i fasadarbeten, och bitvis hantverks mässigt utförda byggnadselement kan utan betydande kostnader skapa omedelbara mervärden. Visst utförande kan återknyta till traditionella lösningar om det förstärker syftet att skapa trivsel.

ovik playground

Olika typer av enklare aktiviteter som ligger utanför de självklara för ett centrum ger en känsla av frikostighet och generositet. Att dessutom ge de mindre besökarna något att sysselsätta sig med, kan få många positiva effekter. Även ej mätbara.

 go to english page This page is also available in english.

copyright © 2011, peter goransson