page also available in english go to english version

 

Genom att göra linjerna ganska fåtaliga men varierande så skapas intresse och tydlighet. På samma gång skapas djup och riktning hos läsarens bildbetraktande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gå till dino startsida klicka för att hamna på startsidan för dinosaurier

gå till sajtens startsida klicka för att hamna på den här sitens startsida


copyright © 2012, peter goransson