Allmän Information om den här siten.

 

Navigation: Hur kan jag hitta i gallerierna och var är det nyaste materialet? De huvudsakliga gallerierna hittar man lättast från index sidan. De är löst indelade i olika kategorier mest för betraktarens bekvämlighet men också av en del tekniska orsaker. De nyare bilderna hittar man oftast här. Ingen som helst ordning finns dock där materialet sorteras efter aktualitet eller uppladdnings datum. Alla bilder blandas glatt på dessa gallerier. Det finns andra (något mer specialiserade) gallerier, såsom "overview" och "maps" exempelvis, som dock uppdateras extremt sällan. Den kategoriska indelningen är inte på något sätt exakt eller korrekt, och anses inte heller på minsta sätt viktig. De finns bara som en liten inledande hjälp vid navigeringen. Vissa av bilderna i gallerierna kan dessutom klickas på i sig själva för att öppna fler exempel eller inzoomningar.

Cookie policy: Använder ni cookies? Nej, egentligen inte. Vi gillar överhuvudtaget inte cookies. Men företaget som sköter om de datorservers vilka de här sidorna ligger på, använder en enkel form av cookies för några av sidorna. De används uteslutande för att kunna räkna besökarantalet på dessa, och skickas absolut inte vidare till några utomstående företag eller liknande.

Copyright & rätten att använda bilderna: Kan jag använda bilderna på min egen site eller för andra projekt? Absolut inte. Ingen av bilderna kan användas för någonting utan skriftligt tillstånd av mig. Många av bilderna tillhör dessutom andra rättighetsinnehavare än mig. De har också myndighet att bevaka all legal hantering av dessa. Men du är alltid välkommen med förfrågningar.

Kunder, referenser och liknande: De flesta som visar bilder brukar försöka lista upp så många kunder eller viktiga jobb som möjligt på sina sidor. Här finns inga sådana referenser. Hur kommer det sig? Jobbar ni inte med seriösa kunder? Orsaken till att inte några kunder eller referenser i vanlig mening listas upp är i det närmaste ideologiska. Vilket kanske låter högdraget eller luddigt, men innebär egentligen bara att varje uppdragsgivare är lika mycket värd som någon annan då jobbet faktiskt utförs och behandlas lika ambitiöst. Varje jobb ses som en helt ny utmaning. Och betraktas med nya ögon varje gång. Vilket också är orsaken till mångfalden av tekniker, stilar och attityder bland bilderna. En enda metod att skapa bilder på fungerar inte i varje sammanhang. (Ett jobb kan ändras, utvecklas eller ändra karaktär under arbetets gång av flera olika orsaker. Flexibilitet tillsammans med lyhördhet kan ofta hjälpa processen och ofta snabba upp den).

Men det vore hursomhelst lite intressant att veta hur en del av bilderna har använts? Ja, många har uppenbarligen den åsikten. För att verkligen ge någon adekvat och användbar information gällande bilderna så måste man i så fall leverera betydligt fullödigare information än bara namnet på massor av kunder eller uppdragsgivare. Bakgrundsinformation, exempel på sammanhangen för användandet och viss redogörelse för målgrupperna. Redovisa de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna osv. En kompromiss som är mer lämplig för de här sidorna är därför rubriken "framed for the moment" som finns på index sidan. Där redovisas lite anspråkslöst användningen för vissa av bilderna, som exempel. För att se fler kan du gå till sidan med några av dessa samlade här. Och du är förstås alltid välkommen med frågor.

 

copyright © 2010, peter goransson